top of page

Cepivo proti virusom gripe ali dihanje skozi nos – kaj pravi znanost?

Updated: Oct 21, 2020

dr. Milan Hosta, dihalni terapevt

www.dihalnica.si in www.spiral-living.com


Pri dihanju skozi nos se iz sinusov v nosno votlino izloča dušikov oksid (NO), ki deluje kot strupen plin za vsiljivce in sodelujejo številne druge celice in mehanizmi, ki učinkovito preprečujejo vstop virusom globlje v dihala ter njihovo razmnoževanje. Z enostavnimi dihalnimi tehnikami se lahko vsebnost NO nekajkrat poveča.


Odločite se sami. Narava nas uči in priporoča, da dihamo skozi nos in spremenimo odnos do okolja in sebe. Farmacija in medicina nam zaenkrat samo priporočata cepivo proti gripi. Kar koli izberete, vljudno vabljeni na Dihalnico, kjer se poglobimo v naravni način krepitve imunskega sistema.


Na Dihalnici učimo, da je naše telo snovno del celotnega ekosistema. Torej, tako čisto kot je okolje, tako čisto je naše telo. To sovpada tudi z ugotovitvami Bechampa, enega od očetov mikrobiologije, ki je kot temelj zdravja postavil snovno povezanost telesa z okoljem in soodvisnost zdravja pri tem. Organizacijsko pa je naše telo entiteta ločena od okolja, ki ima sposobnosti samo-ohranjanja in samo-zdravljenja v smislu učinkovitega prilagajanja na zunanje in notranje dražljaje z motivom ljuboživosti.


Raziskovalci (na koncu je še prevod prispevka, ki povzema zadnje informacije pri iskanju učinkovitega cepiva) ugotavljajo, da je nos izjemno sofisticiran mehanizem in sestavni del imunskega sistema, ki učinkovito uničuje viruse ter bodo v prihodnje poskusili nadomestiti dihanje skozi nos z učinkovitim cepivom!? Oziroma iščejo način, kako bi celice, ki so doma v nosu in skupaj z nazalnim NO učinkovito branijo pljuča, s pomočjo cepiva vnesli v telo!? Odločite se sami.


S pregledom spodaj navedenih raziskav ugotavljam, da je nos izjemna organska tvorba in del imunskega sistema, ki zelo učinkovito varuje naša pljuča pred vsiljivci. Dušikov oksid (NO) dokazano zavira replikacijo koronavirusa - SARS CoV in sintezo virusnih beljakovin (Åkerstrom, 2005). Ker ni učinkovitega zdravljenja proti COVID-19 je treba alternativne strategije, ki imajo ugodne varovalne učinke, kot je dihanje skozi nos, preučiti podrobneje. (Martel, 2020) Tu poudarjamo, da avtorji govorijo o učinkoviti alternativi pogostemu dihanju skozi usta, ki slabi imunski sistem in ne izkoristi učinka NO, ki se nahaja v nazalni votlini. (Weiling Xu 2006; Jamshaid 2013) Kot dobra tehnika spodbujanja učinkovitejšega prehajanja NO iz sinusov v nosno votlino se izkaže mrmranje. Mrmranje namreč povzroča povečanje nosnega dušikovega oksida, ki ga povzroča hitra izmenjava plinov v paranazalnih sinusih. Oscilirajoč zrak povzroči dramatično povečanje izmenjave plinov med votlinami. (Maniscalco, 2003)


Ta prispevek je namenjen osveščanju zainteresirane javnosti in izraža moja osebna mnenja in stališča, utemeljena z izbranimi viri. Hkrati pa je tudi odgovor tržni inšpektorici, ki je že drugič od mene zahtevala, da naj umaknem izjave, ki implicitno ali eksplicitno omenjajo povezavo učinkovitosti dihanja skozi nos s korona virusom. Ker NIJZ, na katerega se je obrnila inšpektorica, ni našel povezave med dihanjem skozi nos in korona virusom, močno upam, da bo omenjeni pregled tudi v podporo NIJZ pri njihovih odločitvah za preventivne ukrepe. Kot športni pedagog z doktoratom iz filozofije, usposobljen pri Bolnišnici Golnik za vodenje astma šole in kot častni član mednarodnega združenja Butejkove terapije dihanja, delujem kar se da strokovno, po svojih najboljših močeh, saj se zavedam svojih pristojnosti, kompetenc ter odgovornosti do svojih strank.


Na tem mestu pozivam zainteresirane strokovnjake, vključno z NIJZ, da v sodelovanju z mano opravijo raziskavo vpliva dihalnega protokola in spremljevalnih ukrepov življenjskega stila (telesne, čustvene in mentalne tehnike) na obolevnost za gripo v jeseni 2020 in pozimi 2021. Lahko vzorčimo tudi rizične skupine, nimam nobenega zadržka. To lahko naredim tudi ob podpori mecena ali investitorja, ki želi podpreti tak protokol in ga po raziskavi (predvidoma poleti 2021) ponuditi zainteresiranim. Moj kontakt je javno objavljen na spletni strani www.dihalnica.si

 

Kratek pregled nekaterih znanstvenih objav z namenom utemeljitve vloge dihanja skozi nos in uporabe Butejkove metode pri krepitvi imunosti na viruse gripe.


Milijone let se je imunski sistem naših prednikov razvijal skladno z naravnim okoljem. Obstaja na milijarde virusov, bakterij in drugih mikroorganizmov, ki so jim vsakodnevno izpostavljena živa bitja. Nekateri so koristni, nekateri pa škodljivi, zato se je življenje naučilo sodelovati z benignimi (v telesu je več drugih celic kot celic s človeškim DNA) in se braniti pred škodljivimi (imunski sistem zdravih organizmov je še vedno najbolj izpopolnjen varnostni sistem na svetu).

Mietzsch (2017) pravi: »Vendar, kot zdaj ugotavljamo tudi znanstveno, niso vsi virusi škodljivi za zdravje ljudi. V resnici imajo nekateri virusi koristne lastnosti za svoje gostitelje v simbiotskem razmerju, druge naravne in laboratorijsko spremenjene viruse pa lahko uporabimo za ciljanje in ubijanje rakavih celic, za zdravljenje različnih genetskih bolezni kot orodja za gensko in celično terapijo. Ali pa da virus služi kot cepivo ali sredstvo za dostavo cepiva, lahko tudi dopinga (op. avtorja). Sposobnost zdravljenja bolezni z virusi, ki jo pogosto imenujemo viroterapija, je v zadnjih letih postala predmet intenzivnih raziskav. Nekateri virusi, ki okužijo ljudi, resnično lahko povzročijo hude in pogosto smrtonosne bolezni, z drugimi virusi pa lahko manipuliramo, da so koristni za zdravje ljudi. Ti virusi ponujajo možnost zdravljenja raka, popravljanja genetskih motenj ali boja proti patogenim virusnim okužbam. Poleg tega se virusi uporabljajo v številnih genetskih študijah za določanje molekulskih mehanizmov, uporabljajo se kot insekticidi, pri nekaterih rastlinah pa poročajo, da povečujejo toleranco na sušo. ... Virologi si morajo prizadevati, da zmanjšajo "slab" ugled virusov in spodbujajo dialog o številnih "dobrih" stvareh, ki jih lahko storijo.«

Respiratory Syndrome Coronavirus (prevod povzetka)

Dušikov oksid (NO) je pomembna signalna molekula med celicami, za katero se je izkazalo, da ima zaviralni vpliv na nekatere virusne okužbe. Namen te študije je bil preučiti, ali NO zavira replikacijski cikel hudega akutnega respiratornega sindroma koronavirusa (SARS CoV) in vitro. Ugotovili smo, da je anorganski dajalec NO, S-nitrozo-N-acetilpenicilamin, znatno zaviral cikel podvajanja SARS CoV na koncentracijsko odvisen način. Tu tudi pokažemo, da NO zavira sintezo virusnih beljakovin in RNA. Nadalje dokazujemo, da NO nastaja z inducibilno sintezo dušikovega oksida, encimom, ki proizvaja NO, zavira cikel kopiranja SARS CoV. (Åkerstrom, 2005)


Could nasal nitric oxide help to mitigate the severity of COVID-19? (prevod povzetka)

Nosna votlina in turbine imajo pomembne fiziološke funkcije filtriranja, segrevanja in vlaženja vdihanega zraka. Paranazalni sinusi nenehno proizvajajo dušikov oksid (NO), reaktivno kisikovo vrsto, ki se razprši na bronhije in pljuča, kar povzroči bronhodilatatorne in vazodilatacijske učinke. Študije kažejo, da NO lahko pomaga tudi zmanjšati okužbo dihalnih poti z inaktivacijo virusov in zaviranjem njihovega razmnoževanja v epitelijskih celicah. Glede na pandemijo, ki jo povzroča novi koronavirus (SARS-CoV-2) so bila zasnovana klinična preskušanja za proučitev učinkov vdihanega dušikovega oksida pri osebah COVID-19. Tukaj razpravljamo o dodatnih dejavnikih življenjskega sloga, kot je dihanje skozi usta, ki lahko vplivajo na protivirusni odziv proti SARS-CoV-2 z izogibanjem filtrirnemu učinku nosu in zmanjšanjem ravni NO v dihalnih poteh. Preproste naprave, ki spodbujajo nosno dihanje med spanjem, lahko pomagajo preprečiti pojav prehlada, kar kaže na morebitne koristi pred okužbo s koronavirusom. Ker ni učinkovitega zdravljenja proti COVID-19 je treba alternativne strategije, predlagane tukaj, preučiti podrobneje. (Martel, 2020)Slika 2. Potencialni učinki nosnega dihanja in dušikovega oksida na SARS-CoV-2 virusno obremenitev in oksigenacijo. Nosno dihanje lahko zmanjša breme virusa in izboljša oksigenacijo pri COVID-19 bolnikih s filtriranjem zraka in povečanjem ravni NO v dihalnih poteh. Več dejavnikov lahko zmanjša ali poveča raven dušikovega oksida, kar kažejo roza oz. zeleni pravokotniki. (Martel, 2020)

Assessment of nasal and sinus nitric oxide output using single-breath humming exhalations (prevod povzetka)

Raven nosnega dušikovega oksida (NO) se med mrmranjem močno poveča v primerjavi s tihim izdihom. V tej raziskavi so opredeljene značilnosti fizioloških in anatomskih dejavnikov, ki uravnavajo sproščanje NO med mrmranjem, pri 10. zdravih subjektih v vzorcu sinusa in v nosu.

Mrmranje z enim vdihom je povzročilo velik začetni vrhunec izločanja NO v nosu, čemur je sledil progresivni upad. Med ponavljajočim mrmranjem se je vrh NO postopoma zmanjšal, vendar se je po tihem obdobju v trajanju 3 minute v celoti spet okrepil. Topikalna nazalna uporaba zaviralca NO sinteze zmanjša nosni NO za 50%, vendar pa to ni vplivalo na povečanje, ki ga je povzročilo mrmranje. NO izmerjen takoj po ponavljajočih se manevrih mrmranja je med 5–50% nižji kot bazalni tihi NO izdih, kar kaže na spremenljiv stalen prispevek NO iz sinusov v nos. Med dejavniki, za katere je znano, da vplivajo na normalno prezračevanje sinusov, je bila najbolj kritična med mrmranjem velikost ustja med sinusi in nosno votlino, pri čemer je tudi frekvenca mrmranja pomembna.

Zaključek, mrmranje povzroča povečanje nosnega dušikovega oksida, ki ga povzroča hitra izmenjava plinov v paranazalnih sinusih. Oscilirajoč zrak povzroči dramatično povečanje izmenjave plinov med votlinami. Kombinirano merjenje nosnega dušikovega oksida z in brez mrmranja, bi lahko koristilo za oceno sinusne ventilacije in za boljše razločevanje med iznosom dušikovega oksida iz nosne sluznice in sinusnega dušikovega oksida pri zdravju in bolezni. (Maniscalco, 2003) Lundberg, soavtor te raziskave, v drugi raziskavi (2002) ugotavlja celo 15-kratno povečanje NO pri mrmranju.

Študija iz leta 2006 je celo pokazala, da je mrmranje učinkovito zdravljenje pri kroničnem rinosinusitisu, ki ustvarja vnetje in okužbo v nosu in sinusih.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16406689/


Evidence for cure of flu through nose breathing (prevod povzetka)