top of page

Cepivo proti virusom gripe ali dihanje skozi nos – kaj pravi znanost?

Updated: Oct 21, 2020

dr. Milan Hosta, dihalni terapevt


Pri dihanju skozi nos se iz sinusov v nosno votlino izloča dušikov oksid (NO), ki deluje kot strupen plin za vsiljivce in sodelujejo številne druge celice in mehanizmi, ki učinkovito preprečujejo vstop virusom globlje v dihala ter njihovo razmnoževanje. Z enostavnimi dihalnimi tehnikami se lahko vsebnost NO nekajkrat poveča.


Odločite se sami. Narava nas uči in priporoča, da dihamo skozi nos in spremenimo odnos do okolja in sebe. Farmacija in medicina nam zaenkrat samo priporočata cepivo proti gripi. Kar koli izberete, vljudno vabljeni na Dihalnico, kjer se poglobimo v naravni način krepitve imunskega sistema.


Na Dihalnici učimo, da je naše telo snovno del celotnega ekosistema. Torej, tako čisto kot je okolje, tako čisto je naše telo. To sovpada tudi z ugotovitvami Bechampa, enega od očetov mikrobiologije, ki je kot temelj zdravja postavil snovno povezanost telesa z okoljem in soodvisnost zdravja pri tem. Organizacijsko pa je naše telo entiteta ločena od okolja, ki ima sposobnosti samo-ohranjanja in samo-zdravljenja v smislu učinkovitega prilagajanja na zunanje in notranje dražljaje z motivom ljuboživosti.


Raziskovalci (na koncu je še prevod prispevka, ki povzema zadnje informacije pri iskanju učinkovitega cepiva) ugotavljajo, da je nos izjemno sofisticiran mehanizem in sestavni del imunskega sistema, ki učinkovito uničuje viruse ter bodo v prihodnje poskusili nadomestiti dihanje skozi nos z učinkovitim cepivom!? Oziroma iščejo način, kako bi celice, ki so doma v nosu in skupaj z nazalnim NO učinkovito branijo pljuča, s pomočjo cepiva vnesli v telo!? Odločite se sami.


S pregledom spodaj navedenih raziskav ugotavljam, da je nos izjemna organska tvorba in del imunskega sistema, ki zelo učinkovito varuje naša pljuča pred vsiljivci. Dušikov oksid (NO) dokazano zavira replikacijo koronavirusa - SARS CoV in sintezo virusnih beljakovin (Åkerstrom, 2005). Ker ni učinkovitega zdravljenja proti COVID-19 je treba alternativne strategije, ki imajo ugodne varovalne učinke, kot je dihanje skozi nos, preučiti podrobneje. (Martel, 2020) Tu poudarjamo, da avtorji govorijo o učinkoviti alternativi pogostemu dihanju skozi usta, ki slabi imunski sistem in ne izkoristi učinka NO, ki se nahaja v nazalni votlini. (Weiling Xu 2006; Jamshaid 2013) Kot dobra tehnika spodbujanja učinkovitejšega prehajanja NO iz sinusov v nosno votlino se izkaže mrmranje. Mrmranje namreč povzroča povečanje nosnega dušikovega oksida, ki ga povzroča hitra izmenjava plinov v paranazalnih sinusih. Oscilirajoč zrak povzroči dramatično povečanje izmenjave plinov med votlinami. (Maniscalco, 2003)


Ta prispevek je namenjen osveščanju zainteresirane javnosti in izraža moja osebna mnenja in stališča, utemeljena z izbranimi viri. Hkrati pa je tudi odgovor tržni inšpektorici, ki je že drugič od mene zahtevala, da naj umaknem izjave, ki implicitno ali eksplicitno omenjajo povezavo učinkovitosti dihanja skozi nos s korona virusom. Ker NIJZ, na katerega se je obrnila inšpektorica, ni našel povezave med dihanjem skozi nos in korona virusom, močno upam, da bo omenjeni pregled tudi v podporo NIJZ pri njihovih odločitvah za preventivne ukrepe. Kot športni pedagog z doktoratom iz filozofije, usposobljen pri Bolnišnici Golnik za vodenje astma šole in kot častni član mednarodnega združenja Butejkove terapije dihanja, delujem kar se da strokovno, po svojih najboljših močeh, saj se zavedam svojih pristojnosti, kompetenc ter odgovornosti do svojih strank.


Na tem mestu pozivam zainteresirane strokovnjake, vključno z NIJZ, da v sodelovanju z mano opravijo raziskavo vpliva dihalnega protokola in spremljevalnih ukrepov življenjskega stila (telesne, čustvene in mentalne tehnike) na obolevnost za gripo v jeseni 2020 in pozimi 2021. Lahko vzorčimo tudi rizične skupine, nimam nobenega zadržka. To lahko naredim tudi ob podpori mecena ali investitorja, ki želi podpreti tak protokol in ga po raziskavi (predvidoma poleti 2021) ponuditi zainteresiranim. Moj kontakt je javno objavljen na spletni strani www.dihalnica.si

 

Kratek pregled nekaterih znanstvenih objav z namenom utemeljitve vloge dihanja skozi nos in uporabe Butejkove metode pri krepitvi imunosti na viruse gripe.


Milijone let se je imunski sistem naših prednikov razvijal skladno z naravnim okoljem. Obstaja na milijarde virusov, bakterij in drugih mikroorganizmov, ki so jim vsakodnevno izpostavljena živa bitja. Nekateri so koristni, nekateri pa škodljivi, zato se je življenje naučilo sodelovati z benignimi (v telesu je več drugih celic kot celic s človeškim DNA) in se braniti pred škodljivimi (imunski sistem zdravih organizmov je še vedno najbolj izpopolnjen varnostni sistem na svetu).

Mietzsch (2017) pravi: »Vendar, kot zdaj ugotavljamo tudi znanstveno, niso vsi virusi škodljivi za zdravje ljudi. V resnici imajo nekateri virusi koristne lastnosti za svoje gostitelje v simbiotskem razmerju, druge naravne in laboratorijsko spremenjene viruse pa lahko uporabimo za ciljanje in ubijanje rakavih celic, za zdravljenje različnih genetskih bolezni kot orodja za gensko in celično terapijo. Ali pa da virus služi kot cepivo ali sredstvo za dostavo cepiva, lahko tudi dopinga (op. avtorja). Sposobnost zdravljenja bolezni z virusi, ki jo pogosto imenujemo viroterapija, je v zadnjih letih postala predmet intenzivnih raziskav. Nekateri virusi, ki okužijo ljudi, resnično lahko povzročijo hude in pogosto smrtonosne bolezni, z drugimi virusi pa lahko manipuliramo, da so koristni za zdravje ljudi. Ti virusi ponujajo možnost zdravljenja raka, popravljanja genetskih motenj ali boja proti patogenim virusnim okužbam. Poleg tega se virusi uporabljajo v številnih genetskih študijah za določanje molekulskih mehanizmov, uporabljajo se kot insekticidi, pri nekaterih rastlinah pa poročajo, da povečujejo toleranco na sušo. ... Virologi si morajo prizadevati, da zmanjšajo "slab" ugled virusov in spodbujajo dialog o številnih "dobrih" stvareh, ki jih lahko storijo.«

Respiratory Syndrome Coronavirus (prevod povzetka)

Dušikov oksid (NO) je pomembna signalna molekula med celicami, za katero se je izkazalo, da ima zaviralni vpliv na nekatere virusne okužbe. Namen te študije je bil preučiti, ali NO zavira replikacijski cikel hudega akutnega respiratornega sindroma koronavirusa (SARS CoV) in vitro. Ugotovili smo, da je anorganski dajalec NO, S-nitrozo-N-acetilpenicilamin, znatno zaviral cikel podvajanja SARS CoV na koncentracijsko odvisen način. Tu tudi pokažemo, da NO zavira sintezo virusnih beljakovin in RNA. Nadalje dokazujemo, da NO nastaja z inducibilno sintezo dušikovega oksida, encimom, ki proizvaja NO, zavira cikel kopiranja SARS CoV. (Åkerstrom, 2005)


Could nasal nitric oxide help to mitigate the severity of COVID-19? (prevod povzetka)

Nosna votlina in turbine imajo pomembne fiziološke funkcije filtriranja, segrevanja in vlaženja vdihanega zraka. Paranazalni sinusi nenehno proizvajajo dušikov oksid (NO), reaktivno kisikovo vrsto, ki se razprši na bronhije in pljuča, kar povzroči bronhodilatatorne in vazodilatacijske učinke. Študije kažejo, da NO lahko pomaga tudi zmanjšati okužbo dihalnih poti z inaktivacijo virusov in zaviranjem njihovega razmnoževanja v epitelijskih celicah. Glede na pandemijo, ki jo povzroča novi koronavirus (SARS-CoV-2) so bila zasnovana klinična preskušanja za proučitev učinkov vdihanega dušikovega oksida pri osebah COVID-19. Tukaj razpravljamo o dodatnih dejavnikih življenjskega sloga, kot je dihanje skozi usta, ki lahko vplivajo na protivirusni odziv proti SARS-CoV-2 z izogibanjem filtrirnemu učinku nosu in zmanjšanjem ravni NO v dihalnih poteh. Preproste naprave, ki spodbujajo nosno dihanje med spanjem, lahko pomagajo preprečiti pojav prehlada, kar kaže na morebitne koristi pred okužbo s koronavirusom. Ker ni učinkovitega zdravljenja proti COVID-19 je treba alternativne strategije, predlagane tukaj, preučiti podrobneje. (Martel, 2020)Slika 2. Potencialni učinki nosnega dihanja in dušikovega oksida na SARS-CoV-2 virusno obremenitev in oksigenacijo. Nosno dihanje lahko zmanjša breme virusa in izboljša oksigenacijo pri COVID-19 bolnikih s filtriranjem zraka in povečanjem ravni NO v dihalnih poteh. Več dejavnikov lahko zmanjša ali poveča raven dušikovega oksida, kar kažejo roza oz. zeleni pravokotniki. (Martel, 2020)

Assessment of nasal and sinus nitric oxide output using single-breath humming exhalations (prevod povzetka)

Raven nosnega dušikovega oksida (NO) se med mrmranjem močno poveča v primerjavi s tihim izdihom. V tej raziskavi so opredeljene značilnosti fizioloških in anatomskih dejavnikov, ki uravnavajo sproščanje NO med mrmranjem, pri 10. zdravih subjektih v vzorcu sinusa in v nosu.

Mrmranje z enim vdihom je povzročilo velik začetni vrhunec izločanja NO v nosu, čemur je sledil progresivni upad. Med ponavljajočim mrmranjem se je vrh NO postopoma zmanjšal, vendar se je po tihem obdobju v trajanju 3 minute v celoti spet okrepil. Topikalna nazalna uporaba zaviralca NO sinteze zmanjša nosni NO za 50%, vendar pa to ni vplivalo na povečanje, ki ga je povzročilo mrmranje. NO izmerjen takoj po ponavljajočih se manevrih mrmranja je med 5–50% nižji kot bazalni tihi NO izdih, kar kaže na spremenljiv stalen prispevek NO iz sinusov v nos. Med dejavniki, za katere je znano, da vplivajo na normalno prezračevanje sinusov, je bila najbolj kritična med mrmranjem velikost ustja med sinusi in nosno votlino, pri čemer je tudi frekvenca mrmranja pomembna.

Zaključek, mrmranje povzroča povečanje nosnega dušikovega oksida, ki ga povzroča hitra izmenjava plinov v paranazalnih sinusih. Oscilirajoč zrak povzroči dramatično povečanje izmenjave plinov med votlinami. Kombinirano merjenje nosnega dušikovega oksida z in brez mrmranja, bi lahko koristilo za oceno sinusne ventilacije in za boljše razločevanje med iznosom dušikovega oksida iz nosne sluznice in sinusnega dušikovega oksida pri zdravju in bolezni. (Maniscalco, 2003) Lundberg, soavtor te raziskave, v drugi raziskavi (2002) ugotavlja celo 15-kratno povečanje NO pri mrmranju.

Študija iz leta 2006 je celo pokazala, da je mrmranje učinkovito zdravljenje pri kroničnem rinosinusitisu, ki ustvarja vnetje in okužbo v nosu in sinusih.


Evidence for cure of flu through nose breathing (prevod povzetka)

Dušikov oksid (NO) je vedno bolj prepoznaven kot pomemben sestavni del odziva gostitelja na okužbo. Poleg tega imajo NO in drugi reaktivni dušikovi intermediati neposredne mikrobistatične in mikrobicidne vplive proti različnim patogenom. Dušikov oksid ima zaviralne učinke na sintezo beljakovin in DNK ter na razmnoževanje celic v patogenih mikrobih. Potrjena funkcija dušikovega oksida je uničenje virusov, parazitskih organizmov in malignih celic v dihalnih poteh in pljučih z inaktivacijo njihovih encimov dihalne verige. Običajno dihanje z nosom nam pomaga, da uporabljamo lastni dušikov oksid, ustvarjen v sinusih. Glavne vloge NO in njegovih učinkov so bile odkrite šele pred kratkim (zadnjih 20 let). Trije znanstveniki so celo prejeli Nobelovo nagrado za svoje odkritje, da se navadno zdravilo nitroglicerin (ki ga srčni bolniki uporabljajo skoraj stoletje) spremeni v dušikov oksid. Ta NO širi krvne žile srčnih bolnikov, zmanjšuje krvni tlak in srčni utrip. Zato lahko preživijo srčni infarkt. Ta snov ali plin nastaja v različnih telesnih tkivih, vključno z nosnimi prehodi. Kot plin ga rutinsko merimo v izdihanem zraku, ki prihaja iz nosnih votlin. Zato ne moremo uporabiti lastnega dušikovega oksida, zelo pomembnega hormona, ko začnemo dihati z usti. (Jamshaid, 2013)


Role of epithelial nitric oxide in airway viral infection (prevod povzetka)

Epitelij sluznice dihalnih poti je prvo mesto stika virusa z gostiteljem in glavno mesto okužbe in vnetja. Dušikov oksid (NO), ki ga proizvaja epitelij dihalnih poti, je ključnega pomena za protivirusno, vnetno in imunsko obrambo v pljučih. Več mehanizmov deluje usklajeno in podpira bazalno sintezo NO v epiteliju zdravih dihalnih poti in nadaljnjo indukcijo sinteze NO v okuženih dihalnih poteh normalnih gostiteljev. Gostitelji s pomanjkanjem sinteze NO, kot so bolniki s cistično fibrozo, imajo oslabljeno protivirusno obrambo in imajo lahko koristi od terapij za povečanje ravni NO v dihalnih poteh. (Weiling Xu, 2006)


Zaustavljanje virusa gripe pri nosu (prevod prispevka)

Znanstvenice v nosu odkrijejo posebne celice, ki se borijo proti gripi, ki ne samo zaustavijo virus gripe v sledovih, ampak bi lahko odprle tudi pot cepivom proti gripi.

Kihanje je pogosto prvi znak prehlada ali gripe. Toda kihanje ali natančneje nos, bi lahko bila skrivnost, da ustavimo virus gripe na njegovem popotovanju, kar znanstveniki imenujejo "nosna mejna patrulja".

Raziskovalki Univerze v Melbournu dr. Angela Pizzolla in dr. Linda Wakim z Inštituta za okužbo in imuniteto Peter Doherty sta v nosu odkrila posebno dolgo živeče bele krvne celice, ki bi lahko odprle pot cepivu proti gripi, ki lahko zaustavi virus, da sploh ne doseže naših pljuč.

Nos je glavno vstopno mesto za vdihane povzročitelje bolezni, kot je virus gripe, in do zdaj je bilo malo znano, kako deluje »nosna patrulja«.

"Naredili smo korak nazaj in pomislili:" Kaj pa, če bi lahko ustavili virus v nosu, preden je prišel do pljuč? ", pravi dr. Wakim, ki je specializirana za mikrobiologijo in imunologijo.

"Osredotočili smo se na raziskovanje imunskih odzivov v nosnem tkivu, kjer se telo prvič sreča z virusi gripe - z nekakšno nosno mejno patruljo."

Raziskovalci so začeli z ogledom določene bele krvne celice - rezidenčne spominske CD8 T celice ali Trm. Študije so že pokazale, da so ti Trm, ki se nahajajo v pljučih, odlični za zaščito pred različnimi sevi gripe in nekaj časa se je zdelo, da so idealna vrsta celic, na katero se lahko usmeri z novim cepivom.

Cepivo proti gripi večina ljudi dobi vsako leto, in sicer s spodbujanjem belih krvnih celic, da proizvajajo protitelesa za boj proti določeni okužbi. Toda T- spominske celice, kot bi lahko namigovalo njihovo ime, prebivajo v organih in okoli njega, namesto da bi živeli v krvotoku.

Toda tu je past - Trm celice v pljučih ne živijo zelo dolgo. To je raziskavo potegnilo nazaj v nos.

"Ugotovili smo tip celice, ki bi lahko zagotovil veliko zaščito pred različnimi sevi virusa gripe, a ker so tako hitro razpadli, bi morali populacijo še vedno nenehno cepiti," pravi dr. Angela Pizzolla, znanstvena sodelavka z univerze v Melbournu.

Torej, ekipa je začela razmišljati o tem, kako virus gripe dejansko pride v telo.

Na splošno se virusni delci vdihavajo v zgornje dihalne poti in nos - tu se začne okužba. Nato se virus razmnoži in migrira navzdol v pljuča, kar povzroči hude respiratorne simptome, povezane z okužbo z gripo.

Raziskovalci so nato našli populacijo Trm, ki živi v nosnem tkivu, ki lahko, za razliko od svojih kolegov v pljučih, živi zelo dolgo. Sledili so tem celicam v pljučnem in nosnem tkivu in ugotovili, da se bo populacija pljučnih celic v 100 dneh zmanjšala s 100.000 celic na samo 1000 celic, vendar je populacija Trm v celicah nosu ostala stabilna.


Prerez skozi nosno votlino. Slika: Pizzolla et al., Sci. Immunol. 2, eaam6970


To pomeni, da celice, ki se borijo proti gripi v nosnem tkivu, lahko potencialno onemogočijo virus vdihane gripe v nosu in zgornjih dihalnih poteh, kar prepreči, da bi okužba prišla do pljuč. Pomeni tudi, da bi lahko znanstveniki razvili cepivo, ki stimulira te Trm v nosu in ustavi specifične seve virusa, preden sploh vstopi v dihala.

"V bistvu smo ustavili gripo na vratih," pravi dr. Wakim.

Virus gripe je očitno težko zdraviti in obvladovati.

Je zelo nalezljiv - kar pomeni, da se zelo dobro širi od osebe do osebe. To je običajno razlog, da se enkrat v družini, na delovnem mestu ali v šolskem razredu okuži veliko več ljudi okoli njih.

Toda virus je tudi "mojster prikrivanja". Zelo dobro je v spreminjanju, kako izgleda na površini, kar lahko zmede imunski sistem našega telesa in prepreči, da bi virus prepoznal in preprečil okužbo.

„To je velik problem za razvoj cepiva proti gripi. Naša cepiva proti gripi delujejo tako, da telo treniramo, da na površini delca virusa gripe prepozna sestavino, "pravi dr. Wakim.

Ker lahko virus spremeni svoj videz, lahko dejansko obvozi naša cepiva, zato moramo vsako leto biti cepljeni proti virusu gripe. Znanstveniki nenehno igrajo dohitevanje in poskušajo napovedati, kako bo izgledal naslednji virus gripe in nato razvijajo prilagojena cepiva za zaščito pred kroženjem seva.

Trenutno je veliko znanstvenih naporov usmerjenih v razvoj cepiva proti gripi z enim vbodom. To je cepivo, ki ga je mogoče uporabiti samo enkrat in zagotavlja dolgoročno zaščito pred virusi gripe, na katere boste naleteli v celotnem življenju - vključno s pandemičnimi sevi.

Zato se raziskovalci osredotočajo na Trm, ker lahko te celice zaščitijo pred različnimi sevi gripe na prvem mestu okužbe.

"Namesto da bi prepoznali zunanje dele virusa, ki se nenehno spreminjajo, so te celice usposobljene za prepoznavanje notranjih delov virusa. Ti deli virusa so ekvivalentni našim notranjim organom, "pravi dr. Wakim.

Pomeni, da bi cepivo, ki vnese v telo nosne Trm celice, ki se borijo proti virusu, lahko prekašalo virus gripe.

"Zdaj poskušamo izoblikovati najboljši način za namestitev teh celic, ki se borijo proti gripi, v nosno tkivo, s končnim ciljem razvoja novega cepiva, ki lahko zagotovi dolgoročno zaščito pred vsemi virusi gripe."

Dr Linda Wakim; Laboratory Head, Peter Doherty Institute for Infection and Department of Microbiology and Immunology, University of Melbourne

Dr Angela Pizzolla; Research Fellow, Department of Microbiology and Immunology, University of Melbourne

Moj zaključni komentar: Raziskovalci torej ugotavljajo, da je nos izjemno sofisticiran mehanizem in sestavni del imunskega sistema, ki učinkovito uničuje viruse ter bodo v prihodnje poskusili nadomestiti dihanje skozi nos z učinkovitim cepivom!? Oziroma iščejo način, kako bi celice, ki so doma v nosu in skupaj z nazalnim NO učinkovito branijo pljuča, s pomočjo cepiva vnesli v telo!? ZKP?!

Odločite se sami! Naša vloga pri Dihalnici je, da informiramo in učimo tehnike integralnega dihanja, ki prinaša mnogo koristi.In še relevantna vira o maskah:Viri:

1. Sara Åkerstro¨m,1 Mehrdad Mousavi-Jazi,2 Jonas Klingstro¨m,1,3 Mikael Leijon,2

Åke Lundkvist,1,3 and Ali Mirazimi1*

Nitric Oxide Inhibits the Replication Cycle of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus JOURNAL OF VIROLOGY, Feb. 2005, p. 1966–1969 Vol. 79, No. 3

2. M. Maniscalco, E. Weitzberg, J. Sundberg, M. Sofia, J.O. Lundberg. Assessment of nasal and sinus nitric oxide output using single-breath humming exhalations. European Respiratory Journal 2003; 22: 323–329

3. Sana Jamshaid, Evidence for cure of flu through nose breathing. International Journal of Advance Research, IJOAR .org Volume 1, Issue 3, March 2013, Online: ISSN 2320-916x

4. Weiling Xu ⁎, Shuo Zheng, Raed A. Dweik, Serpil C. Erzurum. Role of epithelial nitric oxide in airway viral infection. Free Radical Biology & Medicine 41 (2006) 19–28

5. J. Martel et al., Could nasal nitric oxide help to mitigate the severity of COVID-19?, Microbes and Infection, https://doi.org/10.1016/j.micinf.2020.05.002

6. Mario Mietzsch and Mavis Agbandje-McKenna, The Good That Viruses Do, Annual Review of Virology 2017 4:1, iii-v

5,388 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page