top of page

Integralno dihanje - tečaji

07. - 08. september 2024

Usposabljanje v

 

naziv VADITELJ

za raziskovalce dihanja, vse tiste, ki želijo poglobljeno razumeti in osvojiti veščino zavestnega dihanja ter pravilno uporabljati različne tehnike z namenom doseganja zdravilnih in krepčilnih koristi. 

naziv UČITELJ INTEGRALNEGA DIHANJA

za učitelje joge, kondicijske in športne trenerje, kineziologe, športne pedagoge, in druge zdravstvene delavce, maserje, in coache, fitnes in wellness inštruktorje in vaditelje skupinskih vadb.

izjemno primerno tudi 

za psihoterapevte, fizioterapevte, družinske in delovne terapevte, psihologe, specialne pedagoge, svetovalne delavce in druge usposobljene terapevte s primerno izobrazbo.

"V skladu z mnogimi tradicijami - staroslovenska, grška, budizem, taoizem, joga – dihanje ne govori samo o zraku, temveč o duši, vzdušju, gibanju energije, počutju, kakovosti življenja, usklajenosti z naravo, o predihanih odločitvah, o povezanosti z vesoljem, o skritih in nezavednih močeh, o porajanju in minevanju ter o duhu, duhu časa in duhu miru, o trenutku in o večnosti." Milan Hosta

DIHAJ ZAVESTNO!

Žal se premalo zavedamo pomena zavestnega dihanja.

Dihanje je mnogo več kot le dovajanje kisika celicam.

 

Postani tisti, ki navdihuje!

O usposabljanju:

Seminar je odlična kombinacija teorije in prakse, ki je plod več kot 20-letnega dela dr. Hosta Milana, enega vodilnih strokovnjakov in pionirjev na področju dihalne terapije ter krepčilnega in zdravilnega dihanja v Sloveniji s priznanimi dosežki na mednarodni ravni. Dr. Hosta na seminarju predstavi različne tehnike dihanja, ki se jih lahko s pridom uporablja za boljše počutje, ciljno vplivanje na nekatere fiziološke procese za boljše zdravje, regeneracijo ter hitrejše celjenje ran po poškodbah in operacijah, lajšanje in odpravljanje simptomov nevro-fiziološkega neravnovesja, za športni nastop in kakovostnejši trenažni proces ter učinkovito regeneracijo tako pri vrhunskih kot rekreativnih športnikih.  

 

100-urno strokovno usposabljanje v naziv učitelj integralnega dihanja«

Dvodnevnemu usposabljanju (16 ur)  sledi pet-tedenski praktikum integralnega dihanja (30 ur), s katerim udeleženci vsakodnevno izkustveno raziskujejo učinke načrtovanih dihalnih tehnik in pri tem beležijo opažanja ter dogovorjeno metriko. 

Udeleženci učiteljskega tečaja so vključeni v 21-dnevni dihalni izziv, ki je del obvezne prakse.

Po zaključku praktikuma sledi skupinsko evalvacijsko srečanje (4 ure), kjer skupaj z dr. Hosto interpretirajo transformacijske učinke na telesni, čustveni, mentalni in duhovni ravni. Sledi študija primera. Ko tečajniki opravijo še seminarsko nalogo v obliki študije primera (50 ur) so vabljeni k izpitno-konzultacijski uri. Na podlagi uspešno opravljenih nalog prejmejo naziv UČITELJ INTEGRALNEGA DIHANJA in certifikat o opravljenem 100-urnem strokovnem usposabljanju.

 

Pridobljene kompetence in cilji usposabljanja:

 • razumevanje integralnega dihanja kot sredstva za doseganje različnih stanj zavesti in kot orodja za doseganje ugodnih fizioloških in psihosomatskih učinkov;

 • znanje, kako z dihalnimi vajami vplivati na vzdržljivost, povečati vsebnost eritropoetina v krvi in kisika v celicah ter dvigniti toleranco na laktate pri visoki intenzivnosti;

 • znanje, kako z dihalnimi tehnikami vplivati na uspešno soočanje s stresom, na odprtost ožilja in dihal ter kako dovajati več kisika celicam in hitreje odvajati presnovne produkte;

 • poznavanje dihalnih protokolov, s katerimi po naporu preprečimo kompenzacijsko hiperventilacijo, sprožimo procese aktivne regeneracije in dvignemo vagalni tonus;

 • razumevanje vpliva senzorno-respiratorne integracije na večjo psihično stabilnost, boljšo gibalno učinkovitost ter racionalno porabo energije;

 • razumevanje etičnih dimenzij dihalnih intervencij in integritete učitelja ter stranke;

 • osebna izkušnja dihalne transformacije, senzibilizacija zavestnega diha in dvig kakovosti vadbenega procesa.

 

Cena:

Vaditeljski tečaj: €174

Tečaj za vaditelje v celoti poteka on-line preko vnaprej posnetih vsebin in v lastnem tempu. 

Učiteljski tečaj: €528

(cena poleg navedenih vsebin vključuje video tečaj za vaditelje, 21-dnevni FB izziv Od Wim Hofa do Butejka in več ter osebne konzultacije pri seminarski nalogi in pri osebni dihalni transformaciji)

 

Zaradi intenzivnosti in kakovosti dela je število udeležencev usposabljanja za učitelje in terapevte omejeno.

Prijavi se preko spletnega obrazca (klik PRIJAVA) ali na mail: dihalnica@spolint.org

 

 

 

 

Tehnike integralnega dihanja so pomemben člen pri dvigu zavesti in doseganju uspehov!

​***********************************************

 

PROGRAM IN VSEBINE

Teoretične in praktične vsebine se na seminarju smiselno prepletajo in zagotavljajo dobro dinamiko izkustvenega učenja vaj, poglobljene kontemplacije ter teoretične interpretacije:

 

Filozofija in psihologija integralnega dihanja:

 • integralna zavest in dihanje kot temeljna dialektika življenja;

 • vzhodnjaški pogled na dih;

 • emocionalne, mentalne in duhovne dimenzije diha.

 

Anatomija ter fiziologija dihanja:

 • dihalni in srčno-žilni sistem;

 • živčevje - somatsko in avtonomno;

 • dihalno in pomožno mišičevje;

 • nevrofiziologija dihanja in respiratorna kemija.

 

Izbrani poudarki in tehnike Butejkove metode dihanja:

 • kako odpreti dihalne poti in žile;

 • kako dovajati več kisika v tkiva med naporom;

 • kako večati toleranco na laktate;

 • kako preprečevati hiperventilacijo pred, med in po naporu;

 • kako spremljati oksigenacijo tkiva brez oksimetra;

 • kako nadzorovati in lajšati astmo povzročeno z naporom;

 • dihanje in spanje

 • dihanje in termoregulacija, vnetne bolezni, zakisanost in rak.

 

Tehnike senzorno-respiratorne integracije:

 • kaj je čutno-gibalna amnezija in kako vpliva na učinkovitost dihanja in počutje;

 • povezava med čutili, čustvi in dihanjem;

 • sindrom rdeče (otrpni) in zelene luči (beg ali boj) in dinamika dihanja;

 • somatske vaje za izboljšanje dihanja

 • uporaba dotika.

 

Integralno dihanje za aktivacijo in boljšo pripravljenost:

 • izbrane tehnike iz pranayame za dvig energije;

 • kako naravno povečati EPO in VO2 max;

 • kako dvigniti adrenalin pred štartom;

 • koristi in pasti Wim Hof metode.

 

Dihanje za umiritev in pozornost:

 • kako izboljšati mentalno pozornost in osredotočenost;

 • vaje za umirjanje telesnih funkcij in aktivacijo parasimpatičnega živčevja.

 

Dihanje za hitrejšo regeneracijo in rehabilitacijo po operacijah ali pri športu:

 • dihanje za lajšanje bolečine;

 • vizualizacija in afirmacija pri regeneraciji in rehabilitaciji.

 

Diagnostika in interpretacija dihanja:

 • oksimetrija;

 • frekvenca, volumen in prostor dihanja;

 • test prikrite hiperventilacije;

 • dihanje ponoči;

 • srčna varianca in krvni tlak;

 • drža telesa;

 • geometrija diha - avtorska metoda dr. Hoste.

 

Načrtovanje transformacijskega procesa in ciklizacija:

 • kako umestiti integralno dihanje v proces transformacije;

 • kako umestiti integralno dihanje v človekov vsakdan;

 • spirala življenja, inovativna Tesla369 coaching metoda in MatrixOfChange - inovacija dr. Hoste.

 

Izbrane asketske tehnike za psihosomatsko uglasitev:

 • ozemljevanje (bosonoga hoja);

 • mrzle kopeli.

 

Komunikacija pri integralnem dihanju:

 • vrednote, delovni proces in cilji;

 • informiran dogovor, soglasje in kodeks.

 

Uporaba priporočljive tehnologije:

 • pametna ura (HRV, SpO2, apnea);

 • nastavljiva aplikacija dihanja.

Posebej dodani poudarki in povzetki:

(nekatere zgoraj navedene vsebine tečaja za učitelje se pragmatično skrajšajo)

 • somatski in psihični izvori dihalnih patologij;

 • raziskovanja in ugotovitve Stanislava Grofa (holotropno dihanje in globoka psihologija);

 • dihalna diagnostika pogostih somatskih in psihičnih vzorcev - integrativni pristop;

 • dihalne tehnike za nadzorovano vstopanje v polje nezavednega;

 • princip previdnosti in postopnosti pri obravnavi travmatskih izkušenj in dihalnih patologij;

 • moč zvoka in procesne meditacije ter duhovno-kognitivni reframing;

 • respiratorno-psihosomatski coaching, etika in energijska senzibilnost terapevta;

 • spirala življenja, 369matrica - inovacija dr. Hoste.

*****************************************

Dvodnevnemu usposabljanju sledi pet-tedenski praktikum integralnega dihanja, s katerim udeleženci vsakodnevno izkustveno raziskujejo učinke načrtovanih dihalnih tehnik in pri tem beležijo opažanja ter dogovorjeno metriko. 

Po zaključku praktikuma sledi skupinsko evalvacijsko srečanje, kjer skupaj z dr. Hosto interpretirajo transformacijske učinke na telesni, čustveni, mentalni in duhovni ravni. Sledi študija primera. Ko tečajniki opravijo še seminarsko nalogo v obliki študije primera so vabljeni k izpitno-konzultacijski uri. Na podlagi uspešno opravljenih nalog prejmejo naziv UČITELJ INTEGRALNEGA DIHANJA in certifikat o opravljenem 100-urnem strokovnem usposabljanju.

 

NAVDIHUJEMO SKUPAJ!

ETIČNI KODEKS izvajalcev tehnik Integralnega dihanja

Etični standardi za strokovno delo na področju integralnega dihanja (povzeto in prilagojeno po GPBA  - Global Professional Breathwork Alliance) in postopek za obravnavo kršitve etike.

Dr. Milan Hosta, vodja usposabljanja v naziv vaditelj, učitelj in terapevt Integralnega dihanja, sprejema in posreduje standarde GPBA kot zavezujoče za vse, ki so se izšolali pod njegovim vodstvom.

Strokovnjaki integralnega dihanja so usposobljeni tri-stopenjsko in imajo sledeče kompetence:

 

1. Vaditelj Integralnega dihanja

 • uporablja absolvirane dihalne tehnike za dvig kakovosti svoje obstoječe prakse, vodenja športnih ali drugih aktivnosti;

 • dopolnjuje svoje obstoječe terapevtsko delo z absolviranimi dihalnimi tehnikami;

 • ni usposobljen za izvajanje terapevtskega dihanja.

 

2. Učitelj Integralnega dihanja (vključujoč dejavnosti vaditelja)

 • samostojno izvaja skupinske delavnice dihanja;

 • poglobljeno razume in obvlada absolvirane tehnike in metode dihanja in jih zna strokovno utemeljiti;

 • samostojno lahko vodi redno vadbo integralnega dihanja v preventivne namene v dolžini 45 do 60 minut za posameznika ali skupine;

 • uporablja izbrane metode biohackinga in doseganja flow stanja;

 • je usposobljen za izvajanje terapevtskega dihanja po Butejkovi metodi;

 • ima pravico do uporabe logotipa Integralno dihanje za promocijo svojih dejavnosti.

 

3. Terapevt Integralnega dihanja (vključujoč dejavnosti vaditelja in učitelja) - v pripravi

 • samostojno in v omejenem obsegu absolviranih znanj ter strokovnih kompetenc uporablja tehnike terapevtskega dihanja, psihosomatike in procesne meditacije pri individualni obravnavi;

 • obvlada proces celostne terapevtske obravnave s posebnostmi na telesni, čustveni, mentalni in duhovni ravni;

 • izvaja svetovanje na področju osebnostne rasti, ohranjanja zdravja in življenjskega smisla.

 

Dr. Milan Hosta lahko svetuje in pomaga pri utemeljenem zaznavanju neetičnih ravnanj strokovnjakov za integralno dihanje.

Etični standardi GPBA

 

Spoštovanje etičnih standardov je odločilni element vsake prakse. Etični kodeks zagotavlja jasnost in varnost za javnost in izvajalce v zvezi z naravo njihovega odnosa in mejami, znotraj katerih delujejo. S sprejemanjem etičnega kodeksa sporočamo širši javnosti, da je dihanje veljavno, dostopno in strokovno utemeljeno orodje za spodbujanje zdravja in osebnostne rasti.

 

Naslednji etični kodeks za strokovnjake za dihanje je bil leta 2003 ratificiran s skupnimi prizadevanji približno 22 šol za dihanje in programov usposabljanja po svetu, ki jih je leta 2007 spremenil upravni odbor GPBA.

 

1. Primerna obravnava stranke.

a) Vzpostavite pogoje in okoliščine z ozirom na zmožnosti stranke, da užije, uporabi in integrira učinke dihalne intervencije.

b) Ne diskriminirajte na podlagi rase, narodnosti, spola, vere, spolne usmerjenosti, starosti ali videza.

 

2. Dogovor s stranko.

a) Določite jasne pogoje za delo s strankami glede števila in trajanja srečanj ter finančnih obveznosti.

b) Pridobite predhodno soglasje s stranko za uporabo drugih tehnik kot je dihanje; npr. dotik, bioterapevtske ali druge energijske metode, gibanje.

c) Izvajajte in posredujte tehnike dihanja v dobrobit stranke.

d) Ohranjajte zaupnost informacij o strankah in varnost zapisov vsebine srečanj.

 

3. Kompetence strokovnjaka Integralnega dihanja

a) Delujte na področju svoje strokovne usposobljenosti in strokovnega znanja, pojasnite to svojim strankam in ne izvajajte tehnik in ne obljubljajte učinkov ter rezultatov, ki jih ni mogoče utemeljiti.

b) Strokovnjak integralnega dihanja skrbi celostno za svoj osebni razvoj (telesno, čustveno, mentalno in duhovno),  prakticira tehnike, ki jih ponuja drugim, goji strast in spoštovanje do dihalnih praks ter ohranja ravnotežje pri svojem delu, skrbi za svoje zdravje in daje zgled.

c) Po potrebi se posvetuje z drugimi strokovnjaki ali poišče supervizijo pri vodji usposabljanja.

 

4. Odnos s stranko

a) Vzpostavite in vzdržujte zdrave, primerne in strokovne meje, ob spoštovanju pravic, integritete in dostojanstva stranke.

b) Izogibajte se uporabi vpliva z namenom zavajanja, izkoriščanja ali neprimernega uveljavljanja moči nad svojimi strankami.

c) Izogibajte se uporabi prakse dihanja za promocijo osebnih verskih prepričanj.

d) Izogibajte se vseh oblik spolnega vedenja ali nadlegovanja strank, tudi če stranka sproži ali povabi k takšnemu vedenju (zavestno ali nezavedno).

e) Strankam nudite primerne in verodostojne informacije o komplementarnih virih, metodah in tehnikah, ki so onkraj vaše pristojnosti.

f) Stranke napotite na ustrezne vire, kadar postavljajo vprašanja, ki so izven obsega usposabljanja in vaših kompetenc ter utemeljenega znanja.

 

 

5. Odnos med strokovnjaki

a) Ohranite in negujete zdrave odnose z drugimi strokovnjaki integralnega dihanja ter s strokovnjaki s sorodnimi nazivi in znanji.

b) Nudite konstruktivne povratne informacije drugim strokovnjakom integralnega dihanja, za katere menite, da niso upoštevali enega ali več etičnih načel. Če to ne zadostuje za rešitev dileme, se posvetujte z vodjem usposabljanja.

c) Strokovnjaki Integralnega dihanja gradijo svojo integriteto na poglobljenem znanju in osebni izkušnji posredovanih dihalnih tehnik, delujejo znotraj svojih kompetenc v skladu z načelom »ne škoduj« in svoje vrednosti in samozavesti ne gradijo na račun neutemeljenega in nepotrebnega kritiziranja drugih strokovnjakov na področju dihanja.

 

Postopek obravnave kršitve etičnega kodeksa:

Zaznana pomembna kršitev etičnega kodeksa se v pisni obliki sporoči vodji usposabljanja dr. Hosta Milanu, ki samostojno odloča o načinu razreševanja problematike in ima v primeru ugotovljene hude kršitve etičnega kodeksa pravico, da odvzame pridobljeni naziv in strokovnjaka izbriše iz spletnega razvida usposobljenih izvajalcev Integralnega dihanja.

Nekaj citatov iz končnih poročil naših vaditeljev

Sandi Čimžar, trener smučarskih skokov

"Tvoja predstavitev filozofije Integralnega dihanja me je iz besede v besedo bolj navduševala. Občutil sem, da izrečeno zrcali tebe samega. Postal sem pivnik. Za vsako izrečeno besedo sem občutil, da ima čvrste in hkrati fleksebilne in neskončne temelje. Tvoja nazorna pojasnitev, kako z zavestjo - Bitjem naseljujemo telo in kako s to isto zavestjo dihamo in vibriramo skupaj z vsem kar obstaja in vse obstaja v tem trenutku, me je posrkala vase. Vse tvoje izražanje je bilo tako polno, bogato, da sem imel že preblisk, kdo nam sedaj govori, je to Milan ali Vesolje govori skozi Milana. Imel sem odprte vse radarje in z mirnostjo in s polno pozornosti sem sledil vsaki tvoji besedi, mimiki, glasu, neizrečenemu,…

Prijeten občutek se mi je ob tvoji odprtosti za vse možnosti, samo še poglabljal. Bil sem navdušen nad razlago posameznih tematik. Vse se je prepletalo, duhovno, materialno in znanstveno. Vse je imelo globok smisel.

Lepo, počasi, rahločutno si stopnjeval s filozofijo, teorijo in nas mehko pripeljal v izkustveni del delavnice z meditacijo in učenjem vsega tistega, kar smo počeli doma v 5-tedenskem obdobju.

Dobrodošli so mi bili vsi tvoji namigi kje lahko najdemo material za poglobitev znanja s področja, ki si nam ga odstiral skozi delavnico.

Hvala za res prijetno, globoko in široko z eno besedo čudovito delavnico."

Maja Kenda, center Dih

"Opazila sem, da imam pri hoji več energije, po hoji v hrib sem bila manj zadihana, ko sem prišla na vrh, pa se je moj srčni utrip hitreje umiril, hoja navzdol je bila sproščena in lahkotna, moj dih, izdih pa veliko bolj podaljšan. Pri hoji navzdol sem pri izdihu naredila povprečno 8–10 korakov. Pozornost na dih je sprostila moje možgane, po hoji sem se počutila predihana, polna, zadovoljna. Postajala sem bolj in bolj vzdržljiva pri različnih načinih gibanja.
Kvaliteten dih je nujno potreben za naše zdravje, dobro počutje. Nosimo ga s seboj, je brezplačen, le našo pozornost moramo čim večkrat skozi dan usmeriti vanj in ga popraviti, če je potrebno. Popraviti svojo držo in dih.
Dihanje ti lahko spremeni življenje, pozitivno ali negativno, odvisno, kako dihamo, zato postanimo zavestni lastnega diha. Jaz sem bolj in bolj, zahvala vsem večtisočletnim in novodobnim tehnikam ter učiteljem, ki to znanje podajajo, učijo. Zahvala tudi tebi, Milan Hosta."

Urban Brenčič, zvočne kopeli

"Ves čas srečanja sem bil fokusiran na snov, predvsem zaradi zanimivosti tematike in dobrega načina podajanja snovi. Predvsem mi je pisan na kožo tvoj pristop, kjer se združuje vzhodnjaški in zahodnjaški pogled - imaš zelo dober način predstavitve. Tudi dihalne vaje in procesne meditacije, ki smo jih izvajali so me držale svežega in sproščenega pri sledenju tematike."

Helena Šlebir Lekan​

"Naše življenjsko okolje in različne situacije nam skozi stres, sedeč življenjski slog, nezdravo prehrano, premalo gibanja, vsiljujejo popačeno dihanje. Najbolj pomembna življenjska funkcija, za katero si ne vzamemo posebnega časa in skrbi, v resnici postaja velik izziv...

Ker se oba omenjenega dobro zavedava, sva se odločila, da preizkušeno odlično dihalno terapijo, sama ponavljava vsaj dvakrat do trikrat na leto. In dragocene izkušnje vključiva v različne »team-bildinge«, ki jih izvajava na jadranju, med šolske otroke, ki so še posebno izpostavljeni prevelikim obremenitvam in stresom ter med individualne stranke pri izvajanju osebnega »coachinga«.

Naj se zahvalim svojemu možu Boštjanu Lekanu, ki me je v prvi vrsti spodbudil, da sem se za  »kurz« integralnega dihanja sploh odločila in kar je najbolj pomembno, vestno in predano sodeloval, kot stranka. Hvala tudi dr. Milanu Hosti, ki nam je svoje znanje in izkušnje prenesel zelo plastično in široko, ter nas vzpodbudil v lastna izkustva." 

Žare Jovanović, trener boksa

"Kot sem že omenil svoje delo v boks klubu, sem si zaradi tega izbral stranko iz našega kluba. Izbral sem si tekmovalca, kateri je bil v procesu priprav na državno prvenstvo. Prve tedne sva izvajala vaje, kot v pet-tedenskem praktikumu, nato sva dodala še vaje dihanja pri teku in obremenitvah, zraven pa vsakodnevni mrzel tuš in somatske vaje za izboljšanje dihanja. Potek vaj in rezultati meritev so bolj podrobno opisani v priloženi študiji. Sam kandidat je bil zelo zadovoljen z vajami in rezultatom, ki se je kazal na njegovi psihofizični sposobnosti pri treningih in borbah. Osvojil je tudi državni naslov v kategoriji do 75 kg.
Kako čudno je, da dihanju, brez katerega lahko zdržimo samo nekaj minut, v življenju posvečamo tako malo pozornosti. Zato sem zelo zadovoljen in vesel, da sem obiskoval tečaj za vaditelja integralnega dihanja in da sem osvojil nova znanja na tem področju. Zdaj vem, da je pravilno dihanje zelo pomembno. 
Rad bi se zahvalil dr. Hosti, da je organiziral ta tečaj in da je bil pripravljen nesebično deliti svoje znanje z nami kandidati."

Jerica Furman, psihoterapevtka 

"Integralno dihanje in znanje, ki sem ga pridobila na izobraževanju je dopolnilo mojo osebno in delovno prakso – predvsem mi je všeč na eni strani strokovnost programa, po drugi strani pa svoboda, ki smo jo dobili. Princip, da prilagodimo tehniko človeku in ne človeka tehniki je dandanes redek – na izobraževanju pa smo temu principu sledili od samega začetku, na to je kazalo že, da smo bili prisotni posamezniki, ki delujemo na različnih področjih in smo na tak način dobili vpogled, kako lahko načela in znanje uporabimo in prepletamo na različne načine. Veselim se nadaljnjega raziskovanja in odkrivanja dihalnih potencialov – tako pri sebi, kot pri mojem delu."

Klemen Žerjav, športni pedagog

"Butejko, mrzel tuš, povezano dihanje, vaje za somatsko zaznavanje, občasno pa sem tudi meditiral. Že po zelo kratkem času sem pri sebi začel zaznavati spremembe, kot sta umirjenost in izboljšan spanec. Uporabno vrednost dihalnih tehnik sem spoznal tudi na razgovoru, za katerega sem že v naprej vedel, da mi bo predstavljal velik stres. Tja sem prišel pol ure prej, se sprehodil, dihal skozi nos, potem pa v avtu naredil še vaje za umirjanje. Kljub močni aktivaciji zaradi adrenalina sem med pogovorom ostal osredotočen na svoj cilj, komunikacija je potekala zelo konstruktivno. Na podoben način me je navdušilo tudi dihanje skozi nos med telesno aktivnostjo. Kljub občutku dušenja v začetni fazi, se je dejansko tovrstno dihanje izkazalo kot najboljša možnost, tako med tekom, kot tudi med odmori pri intervalih ali rundah. Omogočilo mi je več energije, manj dehidracije in boljšo regeneracijo. Vse skupaj me je navdušilo, kajti bilo mi je popolnoma novo. Zavestno sem začel dihati tudi med intenzivnim čustvovanjem po principu »umiri ali okrepi«. Trudil sem se ozavestiti svoj dih in ugotovil, da lahko z njim vplivamo na naše misli, telo in duha ter ne vedno samo obratno. To vidim kot dobro popotnico za nadaljnje raziskovanje."

Karmen Kovač

"Milan, hvala za ogromno novega znanja, ki ga z navdušenjem predajaš naprej. Tvoja nazorna razlaga, fiziologija dihanja, kvadrat diha, meditacija! Res lahko rečem, da je bil zame to eden najboljših seminarjev. Pa še ena prednost, ker je bil spletni seminar v udobju mojega doma...  

Dobila sem ogromno znanja, navodil, spoznanj, ki se učinkovito integrirajo v eno super celoto."

bottom of page