top of page

Gibanje in skrb za zdravje

Podporna izjava Sekciji za fitnes, rekreacijo in regeneracijo pri Gospodarski zbornici Slovenije.


Izkazalo se je, da je povečanje telesne dejavnosti in čilosti povezano z zmanjšanjem relativnega tveganja smrti, medtem ko zmanjšanje telesne dejavnosti povečuje tako tveganje. (PASS, 2017)

Telesna dejavnost je pomembna značilnost zdravega človekovega razvoja in neaktivnost je dejavnik tveganja za številne resne bolezni, ki se pogosto pojavijo v otroštvu ali adolescenci.

Medtem ko se razprave o prednostih telesne dejavnosti osredotočajo na fizično zdravje, obstajajo tudi prepričljivi dokazi o izboljšavi na številnih področjih človekovega delovanja, vključno z dobrim čustvenim počutjem, socialno vključenostjo, socialnimi veščinami, učinkovitejšim kognitivnim razvojem in izobrazbo ter življenje nasploh.

Izjava:
482 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page