• dihalnica.si
 • celebratebreath.com English

Za zdravnike

Contraria contrariis curantur.

Mnoge raziskave potrjujejo, da bolniki z astmo v zgodnjih fazah poslabŇ°anja hiperventilirajo in kaŇ°ljajo. Povsem razumljivo je, da je vneto pljuńćno tkivo tako izpostavljeno Ň°e dodatnemu stresu, ki stimulira nadaljnje poslabŇ°anje stanja.

Butejkova terapija uńći bolnike kako se izognejo tej zańćetni hiperventilaciji ter tako omogońćijo, da se delni bronhospazem umiri po naravni poti v nekaj minutah. Gre za relativno enostavno metodo, ki ne posega v zdravljenje z zdravili. Poleg tega bolnike uńćimo tudi kako pravilno uŇĺivati zdravila, da doseŇĺemo optimalno uńćinkovitost in minimaliziramo neŇĺelene stranske uńćinke.

Mnogo bolnikov z astmo in drugimi dihalnimi teŇĺavami obińćajno diha skozi usta. Butejkova terapija uńći kako si lahko bolnik sam uńćinkovito pomaga pri ńćiŇ°ńćenju nosne obstrukcije in vzpostavi primarno dihanje skozi nos. Koristi dihanja skozi nos so dobro znane (segrevanje, ńćiŇ°ńćenje, vlaŇĺenje zraka itd.). Izjemnega pomena pri uravnavanju telesnega ravnovesja in sposobnosti imunskega odzivanja, kar kaŇĺejo tudi raziskave, pa ima duŇ°ikov oksid ‚Äď mońćan endogeni vazodilatator ‚Äď ki¬† se izlońća v nosnih sinusih ter vpliva na izmenjavo plinov v pljuńćih. To le Ň°e dodatno podkrepi potrebo po vzpostavitvi navade dihanja skozi nos.

Principi terapije:

 1. Spodbujanje dihanja skozi nos in s trebuŇ°no prepono.
 2. Redna vadba Butejkovega dihanja 20-25 minut 2 do 3 krat dnevno v zańćetni fazi terapije. Pogostost izvajanja vaj se z izboljŇ°anjem stanja zmanjŇ°uje. Vaje so namenjene tehniki zavestne in nadzirane hipoventilacije ter zadrŇĺevanja diha. Pri tem pa se uporabljajo tudi tehnike sproŇ°ńćanja, ki zmanjŇ°ujejo vpliv ńćustvenega stresa na vnetje dihal.
 3. MoŇĺnost uporabe Micropore traka za delno zlepljenje ust preko nońći, z namenom spodbujati dihanje skozi nos.
 4. Poveńćanje gibalno/Ň°portnih dejavnosti s pozornostjo na koordinaciji dihanja in gibanja.
 5. Usmerjena pozornost k zdravi prehrani in naravnim dodatkom k prehrani.
 6. UŇĺivanje zdravil poteka po predpisanih navodilih zdravnika in kakrŇ°na koli sprememba se izvaja v pristojnosti zdravnika.

 

UdeleŇĺence uńćimo:

 1. Pomembnosti dihanja skozi nos.
 2. Enostavno metodo ńćiŇ°ńćenja nosu, ki zahteva le kratko zadrŇĺevanje diha in posebno tehniko gibanja glave.
 3. Kako s pomońćjo udobnega zadrŇĺevanja diha meriti kronińćno hiperventilacijo.
 4. Kako prepreńćevati kronińćno hiperventilacijo s pomońćjo dihalnih tehnik.
 5. Predlagamo spremembe Ňĺivljenjskih navad in razvad, ki negativno vplivajo na zdravstveni status, Ň°e posebej na dihala (primerna prehrana, redna telovadba, ńćustvena stabilnost).
 6. Praktińćnih in varnih ukrepov, ki ohranjajo pravilen vzorec dihanja.

Komplementarno, ne alternativno

Eden vodilnih principov Butejkove metode in naŇ°ega dela je skladnost s konvencionalnim nadziranjem simptomov astme z zdravili. Doktrina Butejkove terapije priporońća sodelovanje z leńćeńćim zdravnikom bolnika, saj si nenazadnje delimo skupen cilj ‚Äď zmanjŇ°anje simptomov oz. odprava vzroka bolezni. S tem namenom smo vam na voljo za podrobnejŇ°e informacije o vaŇ°ih pacientih, ki se udeleŇĺujejo terapije ali za druga vpraŇ°anja glede Butejkove terapije.

Za podrobnejŇ°e informacije namenjene zdravnikom sledite spodnji povezavi:

Avtor: Peter Kolb BSc (Eng), MSc (Med), Biomedical Engineer

_______________________________________________________

 

Britanski zdravniki so Ňĺe l. 2008 ¬†uradno sprejeli Butejkovo metodo

Uradna navodila za zdravljenje astme, ki so jih izdali l. 2008 v Veliki Britaniji, na podlagi Ň°tevilnih znanstvenih raziskav, vkljuńćujejo oz. priporońćajo uporabo Butejkove metode dihanja pri zdravljenju astme.

Pokrovitelji navodil so:

 • NHS
 • British Thoracic Society
 • Scottish Intercollegiate Guidelines Network
 • Asthma UK
 • College of Emergency Medicine
 • Royal College of Physicians
 • General Practice Airways Group.

 

V Sloveniji imamo Ňĺal izjemno konzervativno zdravstvo v smislu uveljavljanja tradicionalnih oz. komplementarnih zdravilskih metod. K sreńći pa premoremo tudi veliko zdravnikov, ki so odprtega duha in svojim strankam priporońćajo Butejkovo metodo dihanja.