• dihalnica.si
  • celebratebreath.com English

Zdravilni dih

Individualna obravnava

  1. Izvedba dihalne diagnostike in meritev z biofeedback napravo.
  2. Priprava individualiziranega programa dihalnih vaj in drugih ukrepov na podlagi anamneze.
  3. Celostna obravnava, sprotno testiranje in nadzor zagotavljata učinkovitost metode.

 

Intenzivni vikend tečaj (2 dni)

V pripravi …