• dihalnica.si
  • celebratebreath.com English

stres

Stres in napetost sta normalen pojav pri vzpostavljanju ravnovesja v Ňĺivljenju. Kljuńćno pri tem je naŇ°e dojemanje Ňĺivljenja in svojega poloŇĺaja v svetu.

“IzkuŇ°nja ni¬†nekaj,¬†kar se ti zgodi.¬†IzkuŇ°nja¬†je,
kar¬†narediŇ° s tistim, kar se ti zgodi”
Aldous Huxley

V letu 2010/11 sem povabil Ň°tudente aplikativne kineziologije v Kopru, da praktińćno z vsakotedenskim kopanjem v morju od oktobra do maja pred predavanji raziskujemo telesne kapacitete ter mońć preprińćanj in strahov. No, Ňĺal se ni nihńće pridruŇĺil in sem celo leto vztrajal sam.¬†

Ob testiranju Wim Hof dihalne metode sem se v 2017 spet bolj intenzivno lotil ledenih kopeli, ki stresni odziv organizma ob primerni pripravi obrnejo v prid boljŇ°emu zdravju. Mimogrede, ledene kopeli je priporońćal tudi Ňĺe dr. Buteyko in pred njim P.K. Ivanov in seveda legendarni S. Kneipp ter drugi.¬†

Skratka, zadeva deluje, ńće se je lotimo previdno, z veliko mero zdrave pameti in ob pomońći izkuŇ°enega strokovnjaka, ki pozna pasti in kontraindikacije ter metodo prilagodi posameznikovim posebnostim ali jo odsvetuje ter nadomesti z drugimi vajami.¬†

Sama Wim Hof metoda sestoji iz dihalnih vaj, mrzlih oblivov ter vadbe joge. Moja ocena glede dihalne tehnike, ki jo posreduje: gre za intenzivno in invazivno metodo dihanja, ki ni za vsakogar oziroma se najmanj enake uńćinke lahko dosega na bolj mehak in uńćinkovit nańćin. Vedeti je treba, da se je sam Wim Hof¬† na ta nańćin reŇ°il globoke depresije in je zato ońćitno moral posegati po tako ekstremnih metodah, da je sploh zańćutil Ňĺivahnost Ňĺivljenja. Ob tem skupnost, ki mu sledi, pogosto tekmuje, kdo bo dlje ńćasa v mrzli vodi (Wim je svetovni rekorder), ali kdo bo dlje ńćasa zdrŇĺal brez dihanja in to vodi v pretiravanje in delovanje na slepo ter iz napańćnih motivov, onesveŇ°ńćanje pred kamero, podhladitve itd. Sklepam tudi, da lahko vsakodnevno izvajanje tako agresivnega dihanja vodi v adrenalno izńćrpavanje, kar po dolońćenem ńćasu, to porońćajo tudi vadeńći, ne prinese nińć dobrega.¬†

So pa znanstveniki, ki opazujejo ekstremno pońćetje Wim Hofa odkrili kar nekaj uporabnega znanja, ki se ga lahko prenese v vsakodnevno obvladovanje stresa in spodbujanja mehanizmov samozdravljenja.

Zato na Dihalnici ne uńćimo po metodi Wim Hofa, se pa od nje uńćimo in nadomestimo tehniko dihanja z vajami iz pranayame.

Tale posnetek je nastal 8. februarja, na dan kulture in ga posveńćam telesni kulturi!¬†