• dihalnica.si
 • celebratebreath.com English

Dihalnica

Na Dihalnici vas nauńćimo:

 1. izmeriti, koliko kisika je v vaŇ°ih celicah;
 2. kako odpreti dihalne poti ter oŇĺilje tudi brez zdravil;
 3. odpraviti zakisanost telesa s pomońćjo dihanja;
 4. izvajati 5-tedenski dihalni protokol, ki dokazano prinaŇ°a veńć kisika celicam;
 • Dihalnica je unikatna kombinacija (a) zdravilnega diha, ki pomirja vnetja v telesu, (b) krepńćilnega dihanja za soońćanje s stresom in za sprostitev, (c) dihanja za razumevanje ńćustvenih stanj in razreŇ°evanja preteklih travm. In (d) na koncu navdihujońća hooponopono meditacija.

in spoznate kako:

 • takoj olajŇ°ati naslednje telesne simptome: vnetje dihal ali drugih tkiv, glavoboli in druge kronińćne boleńćine, smrńćanje, razbijanje srca, zamaŇ°en nos;
 • dolgorońćno z vajami ugodno vplivati na: odprtost dihal, poveńćati prehodnost Ňĺil, vplivati na uńćinkovitost izmenjave plinov v pljuńćih in celicah v vseh organih, dvig sploŇ°ne imunosti in psihińćne stabilnosti;
 • raziskovati vaŇ°o notranjost in duhovno zoreti; najti pot srca.

Dihalnica je 4- urni dihalni koncentrat, ki se ga redńći veńć tednov!

Uńćinkovita kombinacija zdravilnega diha, ki pomirja vnetja v telesu, krepńćilnega dihanja za soońćanje s stresom in za sprostitev, dihanja za razumevanje ńćustvenih stanj in razreŇ°evanja preteklih travm in na koncu navdihujońća meditacija.

Dr. Hosta predstavi Dihalnico:

Znanost je dokazala, da:

 • sta vsebnost kisika v celicah in dolŇĺina Ňĺivljenja temeljno povezana¬† s pravilnim dihanjem;
 • rakave celice teŇĺko prenaŇ°ajo visoko nasińćenost s kisikom;
 • obstaja direktna povezava med kratko sapo (hitra zadihanost ob naporu) in srńćnimi obolenji;
 • obstaja visoka povezava med poviŇ°anim krvnim tlakom in nepravilnim dihanjem;
 • se dihanje direktno povezuje z Ňĺivńćnim sistemom in mońćno vpliva na ńćustvena stanja;
 • pravilno dihanje vpliva na dobro spanje;
 • prikrita hiperventilacija zmanjŇ°uje vsebnost kisika v celicah in vodi v mnoga kronińćna bolezenska stanja;
 • prehranjevanje vpliva na dihanje.

Koristi Dihalnice:

 • dobiŇ° veńć energije¬†za vsakodnevna opravila;
 • bolje upravljaŇ° s stresom;
 • optimiziraŇ° svoj delovni ali Ň°portni napor;
 • izboljŇ°aŇ° imunski sistem, manj bolehaŇ°;
 • zmanjŇ°aŇ° kronińćno ali akutno boleńćino;
 • postaneŇ° boljŇ°e volje, bolj pozitiven;
 • ŇĺiviŇ° bolj zdravo in dlje.

*********************************************************************

Spodaj preberite intervju z dr. Hosta Milanom za majsko Ň°tevilko revije Fit Polet 2013 in ńćlanek iz Slovenskih novic.

Intervju objavljen v reviji Jana, 04. junija 2013

in intervju v oddaji Dobro jutro (RTV Slo) z Zvezdano Mlakar, 14. junij 2013: