• dihalnica.si
  • celebratebreath.com English

čistost nosu

Imeti nos za dihanje, pomeni imeti nos in po-nos za življenje. Dihati skozi usta, pomeni hlastati za zrakom in za življenjem.

Zdravnik: »Kaj najdeš v čistem nosu?«
Janezek: »Prstne odtise.«