• dihalnica.si
  • celebratebreath.com English

Kako deuje?

Količina zraka, ki ga vdihamo in izdihamo v eni minuti, se meri v litrih. Običajno zdrav odrasel človek v eni minuti prediha od 3 do 5 litrov zraka.

Če dihamo več kot je potrebno, govorimo o hiperventilaciji. V kolikor se to dogaja vsakodnevno, potem govorimo o kronični hiperventilaciji.

Zelo intenzivno dihanje ima lahko usodne posledice, če ga izvajamo kratek čas. Torej lahko predpostavimo, da nezavedno prekomerno dihanje v daljšem obdobju manj usodno a še vedno negativno vpliva na zdravje. Prav to je medicina tudi dokazala.

Vzdrževanje vitalnosti organizma zahteva ravnovesje med kisikom (O2) in ogljikovim dioksidom (CO2). Tako kot preveč O2 škoduje pljučem, tako tudi premalo CO2 onemogoča pravilno delovanje organov. Zdrava vrednost CO2 v pljučnih mehurčkih (alveoli) je okoli 5%, če pa človek vsak dan malenkost preveč diha, lahko ta vrednost pade celo pod 4%. Manj kot 3% CO2 v pljučih pa lahko vodi v smrt.

Butejkova metoda uči, kako se ogniti pastem nezavedne hiperventilacije in s tem pomaga, da se stanje izboljša. Na kratko: Butejkova metoda uči, kako dihati, da bo mera prava.

Nekateri vzroki hiperventilacije:

  • prehrana (preobilni obroki, preveč živalskih beljakovin, preveč kemičnih dodatkov)
  • mit o pomirjujočih učinkih globokega dihanja (zabloda zahodnega sveta)
  • stres (dihanje je tesno povezano s čustvi; stres pospeÅ¡uje dihanje)
  • temperatura (življenje v preveč ogrevanih prostorih in toplih oblačilih)
  • telovadba (premalo gibanja, otopelost in zakrnelost funkcionalnosti organizma)
  • spanje (predolgo spanje vodi v hiperventilacijo)